מאז ילדותי אני  חי בעולם העסקי  - למדתי מאנשים מאוד חכמים את אומנות הפשרה ועכשיו אני לרשותכם ,